Дистрибутори

ТЪРСИМ ДИСТРИБУТОРИ ЗА ГРАДОВЕТЕ, КЪДЕТО НЯМАМЕ ТАКИВА !   

 

Списък с дистрибуторите по продукти:

 

Град

Фирма

Телефон

 

 

Град

Фирма

Телефон

SAMKO – спирачна система, водни помпи, карета, ролки

 

INTEREX – съединители

Благоевград

 

ЕТ Костадин Динев

 тел. 073 880558

 

Варна

 

ЕТ Илмар

 тел. 052 334916

 тел. 052 503381

Варна

 

ЕТ Илмар

 тел. 052 334916

 тел. 052 503381

 

Враца

 

Автофаворит ЕООД

 тел. 092 621505

Враца

 

Автофаворит ЕООД

 тел. 092 621505

 

Кюстендил

 

ЕТ Блага Велинова

 тел. 0896759181      

Габрово 

Дива - Авто ЕООД

 тел. 066 808035

  0898 561372

Плевен

ЕТ Василев

 тел. 064 822256

Кюстендил

 

ЕТ Блага Велинова

 тел. 0896 759181     

 

Плевен

ЕТ Калин Дончев

 тел. 064 970156

Перник

 

ЕТ Иво Танев

 тел. 076 602724

 

Пловдив

Д и В Ауто

японски автомобили  

 тел. 032 634314

Плевен

 

ЕТ Василев

 тел. 064 822256

 

 

Пловдив

Лено 4

европейски автомобили

 тел. 032 954045

Плевен

 

ЕТ Калин Дончев

 тел. 064 970156

 

Сливен

Виктори Ауто ЕООД

 тел. 044 662614

Пловдив

 

Дакар ООД

френски автомобили

 тел. 032 638010

Троян

БГ Ауто

 тел. 0670 63535

Пловдив

 

Д и В Ауто

японски автомобили      

 тел. 032 634314

 

Разлог

Банско

Якоруда

Кондев Ауто

  тел. 074 780 771

Пловдив

 

Лено 4

европейски автомобили

 тел. 032 954045

 

 Шумен

Виста Комерс

 тел. 054 887096

Сливен

 

Виктори Ауто ЕООД

 тел. 044 662614

 

 

 

Разлог

Банско

Якоруда

Кондев Ауто

 тел. 074 780 771

 

 

CASITE, FORMULA 1, PENRAY, EWER WEAR, ITW

Шумен

 

Виста Комерс

 тел. 054 887096

 

Варна

 

Коник ООД

 тел. 052 755288

ACHR – инжекциоони помпи

 

Костенец

 

ЕТ Румаго

 тел. 07142 4464

Благоевград

 

ЕТ Костадин Динев

 тел. 073 880558

 

Плевен

 

ЕТ Василев

 тел. 064 822256

 

Варна

 

Имагинем ООД

 тел. 052 699090

 

Попово

 

Тео Кар ЕООД

 тел. 0608 26543

Враца

 

Автофаворит ЕООД

 тел. 092 621505

 

Стара Загора

 

Жетон ООД

 тел. 042 620007

Плевен

 

ЕТ Василев

 тел. 064 822256

 

 

Стара Загора

 

Косара ООД

 тел. 042 601565

Плевен

 

ЕТ Калин Дончев

 тел. 064 970156

 

ФИЛТРИ

Пловдив

 

Дакар ООД

френски автомобили

 тел. 032 638010

 

Варна

 

Коник ООД

 тел.  052 755288

Пловдив

 

Д и В Ауто

японски автомобили      

 тел. 032 634314

 

Враца

 

Автофаворит ЕООД

 тел. 092 621505

Пловдив

 

Лено 4

европейски автомобили

 тел. 032 954045

 

Плевен

 

ЕТ Василев

 тел. 064 822256

 

Попово

 

Тео Кар ЕООД

 тел. 0608 26543

 

Пловдив

 

Д и В Ауто

японски автомобили      

 тел. 032 634314

Сливен

 

Виктори Ауто ЕООД

 тел. 044 662614

 

Пловдив

 

Лено 4

европейски автомобили

 тел. 032 954045

Разлог

Банско

Якоруда 

Кондев Ауто

 тел. 074 780 771

 

Стара Загора

 

Жетон ООД

 тел. 042 620007

Дизайн и програмиране:

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.